SPS er specialister i alle former for rengøring og dekontaminering

Lokaler der har rummet farlige materialer kræver ofte specialrengøring for at blive dekontamineret for de nye indflyttere/brugere, ligesom de nye lokaler, der flyttes ind i måske kræver en lignende rengøring. Det stiller krav til:
  • Fastlæggelse af midler, metoder og procedurer til at gennemføre rengøringen
  • Fastlæggelse af hygiejne og sikkerhedskrav, f.eks. værneudstyr under rengøringen
  • Forhold omkring bortskaffelse af anvendte midler
  • Særlige forhold f.eks. omkring teknisk udstyr og maskiner

Før en opgave påbegyndes udarbejdes sammen med kundens projektledelse en arbejdsbeskrivelse med de dertil hørende procedurekrav. Da opgaven kan være sammensat i forhold til den fraflyttede lokalitet og den til flyttede lokalitet (før og efter indflytning), skal der muligvis udarbejdes forskellige arbejdsbeskrivelser og procedurekrav.