Sådan arbejder vi

Det begynder med et forløb, hvor risiko og sikkerhed afklares i et gensidigt samarbejde mellem kunden og SPS. Udstyr, materialer o.s.v. skal flyttes indenfor den givne tidsramme og uden risiko for tab, og sikkerheden for vore medarbejdere, og det omgivne miljø må ikke kompromiteres. Måske er opgaven helt simpel,måske kompleks – under alle omstændigheder skal krav og forventninger afklares.

1 Der udvælges en projektledelse

Som udgangspunkt er det vigtigt, at kunden har en udpeget projekleder – og muligvis en projektgruppe der er sammensat ud fra de relevante specialer.

2 Eventuelle krav fastlægges

Projektledelsen bør hurtigst muligt afklare om myndighedskrav, godkendelser (f.eks. FDA) o.s.v. har indflydelse på selve flytningen og re-etableringen og i givet fald gennemføre en kravsspecifikation. Det kunne f.eks. være relevant for en medicinalvirksomhed, hvor der skal flyttes materialer. Bortskaffelse af udgåede, farlige materialer, der ikke skal flyttes til ny lokation, bør igangsættes. Kemiske materialer, der har overskredet holdbarhedsdatoen, kan måske reagere uhensigtsmæssigt.

3 Procedurer fastlægges

Når de helt overodnede rammer omkring tidsplan, krav og forventninger er på plads, skal procedurerne fastlægges. Disse er naturligvis meget specifikke for den enkelte opgave. Her nogle hovedlinier:

  • Procedurer der sikrer, at der ikke opstår skader på eller sker uhensigtsmæssig håndtering af maskiner og instrumenter
  • Procedurer der sikrer, at kemikalier og biologiske kulturer mv. håndteres og opbevares korrekt
  • Procedurer der sikrer personale og det omgivne miljø mod risiko og uhensigtsmæssige hændelser
  • Procedurer der sikrer, at rengøring og dekontaminering gennemføres korrekt

4 Vi fordeler ansvar og arbejdsopgaver

Sammen med projektledelsen gennemføres en tidsplanlægning og muligvis opmærkning, således at et fornuftigt flow kan sikres og emnerne kan identificeres. Mulig arbejdsdeling mellem kundens interne ressourcer og SPS fastlægges.

Fokus områder

4 områder, vi vægter højt

Sikkerhed

Sikkerhed er den absolutte grundsten i alt arbejde, som bliver udført af SPS. Vi udfører alle former for special- flytninger og rengøring og sætter samtidig en stor ære i at leve op til alle myndighedskrav og certificering.

Miljø

Vi gør hvad vi kan for at belaste miljøet mindst muligt. Vores leverandører er miljøbevidste virksomheder, som tilbyder og udvikler miljørigtige produkter, udstyr og maskiner. Vi udfører gerne opgaver der lever op til jeres miljøkrav – også hvis de går videre end lovgivningen.

Bortskaffelse

Ifb. enkelte opgaver er der behov for bortskaffelse af inventar og effekter. Vi sørger for at overholde alle sikkerhedsprocedurer. Samtidigt tænker vi på miljøet og overholder altid reglerne for affaldshåndtering.

Arbejdsmiljø

Vi arbejder for at skabe et godt og nærende arbejdsmiljø i SPS. Derfor har vi hele tiden fokus på, hvordan vi kan optimere arbejdsmiljøet – både hvad angår ergonomi, hygiejne, sundhed, sikkerhed, tryghed og trivsel. SPS har overenskomst med 3F