SPS flytter stort elektronmikroskop hos Core Facility For Integrated Microscopy på Københavns Universitet

For Professor Klaus Qvortrup, leder af Core Facility For integrated Microscopy (CFIM) ved Panum Instituttet, var det femte gang at han i foråret 2017 valgte SPS til at flytte et af hans meget følsomme og dyre elektronmikroscoper på Panum Instituttet.

Professor Klaus Qvortrup, leder af Core Facility For integrated Microscopy (CFIM) ved Panum Instituttet, under Københavns Universitet, ved det meget følsomme transmission elektronmikroscop (TEM) på ca. 1 ton og som han valgte SPS til at flytte.

Transmission elektronmikroscopet (TEM) – en 200 kV FEI Tecnai G20 TWIN – anvendes af bl.a. biologer og pharmakologer til analyse af proteiner, virus og liposomes mv. Med en integreret cryo-tilslutning og robot teknologi, kan prøverne analyseres i frossen tilstand.

Klaus Qvortrup fortæller om flytteopgaven: ”Et elektronmikroskop som dette er extremt følsomt overfor rystelser og skal altid være i vater. Det kan lyde simpelt, men at overholde disse krav under en kompliceret og tons tung flytningn, er altså ikke noget man bare lige gør. Og det ville være en katastrofe for os, hvis udstyret blev skadet. Jeg have fire gange tidligere brugt SPS til at flytte lignende udstyr, så det var naturligt at kontakte SPS for at løse opgaven.”

”Sammen med SPS gennemgik vi nøje de krav, der var kritiske for udstyret og lagde så en plan. Den gennemførte SPS til punkt og prikke,” fortæller Klaus Qvortrup.

”Jeg er særdeles tilfreds – også denne gang – med, hvordan SPS løste opgaven og med samarbejdet med deres dygtige medarbejdere. Jeg kan i høj grad anbefale SPS til denne type komplicerede opgaver,” erklærer Klaus Qvortrup.

Om Core Facility For Integrated Microscopy (CFIM):

Klaus Qvortrup indfører en prøve i elektronmikroskopet Tecnai G20 TWIN, der blot er een af de mange elektron mikroskoper som CFIM råder over og som står til rådighed for brugere ved Københavns Universitet.

Som navnet antyder, er afdelingen specialiseret indenfor elektronmikroskopi og stiller dets mange elektronmikroskoper til råpdighed for forskere og st uderende ved andre institutter under Københavns Universitet og er således en fælles afdeling. Du kan læse mere om CFIM via dette link: http://cfim.ku.dk/

Om SPS:

SPS er specialiseret i flytning og re-etablering af laboratorier, teknisk- og videnskabeligt udstyr, kemiske og biologiske materialer indenfor medicinalindustri, biotech, hospitaler og universiteter. Du kan læse mere om SPS via dette link: https://www.sps-nu.dk/

Bruger interface for elektronmikroskopet Tecnai G20 TWIN CFIM på Panum Instituttet ved Københavns Universitet.

Professor Klaus Qvortrup, leder af Core Facility For integrated Microscopy, udtrykker sin tilfredshed med samarbejdet med SPS omkring flytning af elektronmikroskop. ”Det var fjerde gang jeg valgte SPS,” fortæller Klaus Qvortrup.