SPS flyttede for Immudex, og laboratoriet var oppe at køre efter syv dage.

Immudex ApS var vokset ud af deres lokaler og skulle flytte til en større lokalitet. Helt centralt for virksomheden var deres laboratorier og herunder store frysere med uvurderligt materiale. Immudex valgte SPS til opgaven og er begejstrede for resultatet. Laboratoriet var oppe at køre efter syv dage.

Forsker Amir Ameri, Immudex ApS, ved de store frysere, hvor der opbevares uvurderligt materiale. Temperaturen i fryserne er minus 80 °C. ”Hvis temperaturen bliver for høj under flytningen, ødelægges materialet, og det ville give virksomheden et stort tab. SPS gennemførte en meget grundig planlægning og tog de nødvendige forholdsregler, så alt gik perfekt,” fortæller Amir.

”Det var en rigtig god oplevelse for os,” fortæller Amir Ameri, forsker med ansvar for R&D laboratoriet hos Immudex ApS, og fortsætter: ”Helt kritisk for os var flytningen af vores tre store frysere. Her opbevarer vi materiale, der betyder utrolig meget for virksomheden. Den mest sandsynlige fejl, der kunne opstå under flytningen, ville være, at temperaturen blev for varm i fryserne på grund af transport og håndtering osv. Med en standardtemperatur i fryserne på minus 80°C og omkring plus 10°C udenfor er det jo noget af en opgave at fastholde temperaturen i fryserne. Men SPS planlagde på forhånd flytteprocessen i detaljer og gennemførte det, så der ikke var fare for, at vores materiale led skade.”

Minutiøs planlægning

Jesper Berthelsen, direktør for SPS, fortæller: ”Når vi flytter laboratorier og teknisk udstyr, planlægges hvert trin i processen ned i selv meget små detaljer. Hvordan er adgangsvejene ud fra en lokalitet og hen til lastbilen, hvordan er adgangen præcis ind til den nye lokalitet, hvor det hele skal kunne tilsluttes umiddelbart. De overraskelser og udfordringer, der måtte vise sig, skal komme under planlægningen og forhåndsgennemgangen af ruten trin for trin og ikke under selve flytningen. Derfor stiller vi også krav til kundens ledere og medarbejdere, så vi i detaljer kan bruge deres omfattende viden til at forstå, hvad der er vigtigt for dem og deres udstyr eller produkter. Intet må ødelægges, alt skal være placeret korrekt og hurtigst muligt. Det er noget anderledes end at flytte en masse kasser fra A til B,” forklarer Jesper.

Produktionen reetableret efter syv dage

”Faktisk havde vi slet ikke forventet, at laboratorierne kunne være oppe at køre så hurtigt,” fortæller Amir. ”Syv dage tog det! For hver enkelt del af vores udstyr havde vi sat et nummer på bordpladen, gulv eller vægge, som refererede til et identisk nummer påsat det udstyr, der blev flyttet, så flyttefolkene præcist vidste, hvor udstyret skulle placeres og tilsluttes.”

Forsker Amir Ameri i en del af laboratoriet sammen med kollegaer. ”Vores laboratorium var oppe at køre efter kun syv dages flytning. Vi var overrasket over, at det gik så hurtigt og problemfrit,” siger Amir.

”Noget udstyr er følsomt over for rystelser, og det var vi bekymrede for,” siger Amir. ”Men med SPS’ specialgrej til den slags opgaver gik det uden problemer, og det kom også fint op at køre.”

”Når man skal flytte til en ny lokation, er der vel ofte nogle irriterende småting, der mangler. Selvom det er småting, betyder det bare, at man bliver forsinket med igangsætningen. Vi havde nogle specialborde til ret tunge scannere, og der manglede fixturer til nogle væskebeholdere. Det så SPS, og selvom det ikke havde noget med flytteopgaven at gøre, blev også manglerne udbedret af SPS og i den rigtige kvalitet,” fortæller Amir.

Blandt det laboratorieudstyr, som SPS flyttede for Immudex, var der mere delikat udstyr som dette kromatografiudstyr, der ikke må udsættes for rystelser, og hvor håndteringen kan ødelægge bl.a. de mange slanger. Også dette blev flyttet perfekt af SPS, der ligeledes ydede totalservice ved at flytte og reetablere både laboratorier og kontorer.

Totalløsning for Immudex

For Immudex ApS var det hele virksomheden, der skulle flyttes, dvs. både kontorer og laboratorier. Også flytningen af kontorerne gennemførte SPS som del af en totalløsning. Alle dele af et kontor blev monteret på den enkelte medarbejders rette plads, hæve-sænke-bordene blev tilsluttet osv. Immudex valgte selv at nedpakke og efterfølgende tilslutte IT-udstyret, mens det i andre tilfælde er SPS, der påtager sig alt fra nedpakning og flyttesikring af kontorer og computere, der testes og umiddelbart kan ibrugtages. Løsningen tilpasses kundens behov.

Om Immudex ApS

Immudex ApS producerer MHC Dextramer® reagenser, der anvendes til at kvantificere og sortere antigen-specifikke T-celler i life-science forskning og in vitro diagnostik samt til udvikling af immunterapier og vacciner.

Immudex er oprindeligt et spinoff fra den diagnostiske virksomhed DAKO. Virksomheden blev etableret i 2009. Firmaets hovedkontor, hvor der udføres forskning, udvikling, produktion og salg, flyttede i sommeren 2020 fra Symbion i København til Hirschsprunghus i Virum.

Amir Ameri, Immudex ApS

Om SPS:

SPS er specialiseret i flytning og re-etablering af laboratorier, teknisk- og videnskabeligt udstyr, kemiske og biologiske materialer indenfor medicinalindustri, biotech, hospitaler og universiteter. Du kan læse mere om SPS via dette link: https://www.sps-nu.dk/