SPS er fast partner for Neuronal Signalling Lab når der skal flyttes dyrt udstyr

For laboratoriesansvarlig i Lauritzen lab. Micael Lønstrup ved Neuronal Signalling Laboratory under Center for Neuroscince er det en travl tid men en masse flytterod, da laboratoriet er under indflytning i det 15 atager store ’Mærsk Tårnet’ under Københavns Universitet. SPS har længe været en fast partner for laboratoriet, når der skal flyttes dyrt og følsomt udstyr. Derfor var det også SPS der blev valgt til at flytte det videnbskabelige udstyr ind i de nye lokaler.

Micael Lønstrup, laboratorieansvarlig hos Neuronal Signalling Laboratory, ved Leica Two-Photon mikroskop med tilhørende elektrofysiologisk måleudstyr på et Newport vibrationsfrit bord I de nytilflyttede lokaler I “Mærsk Tårnet’ på Blegdamsvej I København.

”Det at flytte dyrt og følsomt, videnskabeligt udstyr, er bare en diciplin for sig selv, fortæller Micael Lønstrup. Og det er der flere grunde til, fortsætter han: ”Det særlige er jo ikke, at det er dyre og følsomme ting, der flyttes, men at det for udenforstående er svært at forstå, hvad der kan gå galt og handle derefter. Her er SPS’s evne til struktureret afdækning af de krav, der stilles til flytteprocessen, for at udstyret efterfølgende fungerer fejlfrit på dets nye lokation, afghørende. Og derfra at planlægge og gennemføre den faktiske flytning, så kravene fastholdes. Omvendt, hvis kravene ikke fastholdes, kan omkostningerne være uverskuelige i tabt tid og penge. Derfor bruger vi altid SPS til dyrt og følgsomt udstyr,” slutter Micael Lønstrup.

Om Neuronal Signalling Laboratory

Laboratoriet er en del af Lauritzen Lab under Center for Neuroscince og dets videnskabelige aktiviteter er fokuseret på forståelsen af signalprocesserne i hjernen som har indflydelse på iltstofskiftet og blodgennemstrømningen. På alle niveauer, fra det molekulære, cellulære og inkluderer aldrings studier. Det overodnede mål er bedre at forstå og udvikle nye strategier til behandling af hjernesygdomme. Det kan være vasklær demens, migræne, apoplexi, neurodegenerative sygdome.

Lauritzen lab er en del af Neuronal signalling Laboratory i Center for Neuroscience.

Du kan læse mere via dette link: http://dnp.ku.dk/research/neuronalsignaling/

PostDoc Sarah Falk, Neuronal Signalling Laboratory, ved et elektrofysiologisk måle-setup. Sarah er i sit arbejde fokuseret på de forskellige molekulærer mekanismer der har indflydelse på cancer smerter. Ved hjælp af forskellige in vivo modeller af kræftfremkaldt knoglesmerter, kombinerer hun adfærdsmæssige vurderinger med real tids billeder og in vivo elektrofysiology samt ex vivo analyse af knogle og tumorvæv, for derved at studere udviklingen af kræftsmerter. Det videnskabelige udstyr er flyttet af SPS.

Se mere om Sarah Falk her